Niepoprawna pisownia

horobowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chorobowe

Poprawna pisownia