Niepoprawna pisownia

drąszyła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drążyła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dronżyła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

drąrzyła

Niepoprawna pisownia