Niepoprawna pisownia

nad chodzące

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadchodzące

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadhodzące

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadchodzonce

Niepoprawna pisownia