Poprawna pisownia

mógłbyś być

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mógł byś być

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógł byśbyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógłbyśbyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugłbyś być

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógbyś być

Niepoprawna pisownia