Poprawna pisownia

nachalność

Poprawna pisownia, znaczenie: zachowanie natarczywe, nieustępliwe.


Niepoprawna pisownia

nahalność

Niepoprawna pisownia