Niepoprawna pisownia

pszyjeżdża

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przyjeżdża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przyjerzdża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przyjeszdża

Niepoprawna pisownia