Poprawna pisownia

nachalne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nahalne

Niepoprawna pisownia