Niepoprawna pisownia

na wionzać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nawiązać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na wiązać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nawionzać

Niepoprawna pisownia