Niepoprawna pisownia

chuosty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chłosty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hłosty

Niepoprawna pisownia