Niepoprawna pisownia

na strajam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nastrajam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naztrajam

Niepoprawna pisownia