Niepoprawna pisownia

siwięci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

święci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

świenci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śfienci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

śfięci

Niepoprawna pisownia