Niepoprawna pisownia

na ra

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nara

Poprawna pisownia