Niepoprawna pisownia

na psuła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napsuła

Poprawna pisownia