Niepoprawna pisownia

njezły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niezły

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie zły

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie, np.: Nie zły, lecz dobry.

Niepoprawna pisownia

niesły

Niepoprawna pisownia