Niepoprawna pisownia

na piszą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napiszą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

napiszom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na piszom

Niepoprawna pisownia