Niepoprawna pisownia

na pisanym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napisanym

Poprawna pisownia