Poprawna pisownia

na ogół

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na oguł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naogół

Niepoprawna pisownia