Niepoprawna pisownia

na ocznie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naocznie

Poprawna pisownia