Niepoprawna pisownia

na nosi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nanosi

Poprawna pisownia