Niepoprawna pisownia

na mówiły

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namówiły

Poprawna pisownia