Niepoprawna pisownia

na mówiło

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namówiło

Poprawna pisownia