Niepoprawna pisownia

na leży

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

należy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nalerzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na lerzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naleszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na leszy

Niepoprawna pisownia