Niepoprawna pisownia

na leży

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

należy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nalerzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na lerzy

Niepoprawna pisownia