Niepoprawna pisownia

na kupowały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nakupowały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nakópowały

Niepoprawna pisownia