Poprawna pisownia

parafianie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

parawjanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

parawianie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

parafjanie

Niepoprawna pisownia