Niepoprawna pisownia

na dążam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadążam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadonżam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadonrzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadąrzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na dąrzam

Niepoprawna pisownia