Poprawna pisownia

Finom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Finą

Niepoprawna pisownia