Poprawna pisownia

zbliżacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zblirzacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zbliszacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z bliżacie

Niepoprawna pisownia