Niepoprawna pisownia

mużdżek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

móżdżek

Poprawna pisownia, znaczenie: część mózgu zlokalizowana nad rdzeniem przedłużonym (w tyłomózgowiu), stanowiąca strukturę odpowiedzialną za koordynację narządu ruchu, w tym utrzymanie równowagi i kontrolę napięcia mięśniowego. Może oznaczać również potrawę przyrządzona z mózgu cielęcego lub wieprzowego.


Niepoprawna pisownia

mórzdżek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mószdżek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

móżczek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mószczek

Niepoprawna pisownia