Poprawna pisownia

muszę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

musze

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako forma słowa mucha (celownik liczby pojedynczej) lub muszy (przymiotnik od słowa mucha – w mianowniku, bierniku lub wołaczu).

Niepoprawna pisownia

mószę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mósze

Niepoprawna pisownia