Poprawna pisownia

po tych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potych

Niepoprawna pisownia