Poprawna pisownia

muszą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mószą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mószom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

muszom

Niepoprawna pisownia