Poprawna pisownia

mnóstwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mnustwa

Niepoprawna pisownia