Poprawna pisownia

mniejszą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mniejszom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mniejrzą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mniejżą

Niepoprawna pisownia