Poprawna pisownia

miliardów

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

miliartów

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miljardów

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

miljartów

Niepoprawna pisownia