Niepoprawna pisownia

miejąc

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mając

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

miejonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

majonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

majądz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

majondz

Niepoprawna pisownia