Poprawna pisownia

miałoby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

miało by

Niepoprawna pisownia