Niepoprawna pisownia

nie jakimi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejakimi

Poprawna pisownia