Poprawna pisownia

poducha

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podócha

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poduha

Niepoprawna pisownia