Poprawna pisownia

mężatka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

męrzatka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mężadka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

męrzadka

Niepoprawna pisownia