Niepoprawna pisownia

nie śfiadome

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieświadome

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieśfiadome

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie świadome

Niepoprawna pisownia