Poprawna pisownia

masz może

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

maszmorze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

maszmoże

Niepoprawna pisownia