Poprawna pisownia

martwiłoby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

martwiło by

Niepoprawna pisownia