Poprawna pisownia

niesterylna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sterylna

Niepoprawna pisownia