Poprawna pisownia

martwiłbyś się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

martwił byś się

Niepoprawna pisownia