Obie przedstawione tu formy zapisu są poprawne. Mają one identyczne znaczenie i dzięki temu można je stosować zamiennie. Popularniejszą, czyli częściej występującą i zalecaną forma zapisu tego słowa jest „otworzyła”.

Poprawna pisownia

otworzyła

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

otwarła

Poprawna pisownia