Poprawna pisownia

nie dorównać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie doruwnać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie dorównadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedorównać

Niepoprawna pisownia