Poprawna pisownia

skazanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z kazanie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zkazanie

Niepoprawna pisownia