Poprawna pisownia

martwiłby się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

martwił by się

Niepoprawna pisownia