Poprawna pisownia

martwiłaby się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

martwiła by się

Niepoprawna pisownia