Niepoprawna pisownia

nieliczyłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie liczyłam

Poprawna pisownia